Witamy na naszej stronie internetowej Abslowenci 56

My dzieci okresu wojny, żądni wiedzy, przybywaliśmy do Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie z różnych stron Polski. Tak, jak te strumyki rwące do głównego nurtu, pokonywaliśmy wszelkie przeszkody, meandry i groźne wodospady w wspólnym dążeniu do oczekiwanego celu. Doświadczenie życiowe, poziom wykształcenia i wiek różniły nas znacznie. Nie różniła nas jedynie chęć zdobywania wiedzy.

Z ogromnej grupy ponad 300 młodych ludzi, którzy po raz pierwszy zasiedli w ławach Uczelni do egzaminu wstępnego, już po pierwszym semestrze pozostało jedynie ponad stu pięćdziesięciu. Studia ukończyło 105 osób. Z tej grupy kilkadziesiąt osób pozostało w Uczelni, aby robić kurs magisterski. To w jaki sposób studiowaliśmy, pracowaliśmy i bawiliśmy się, starał się zebrać i opisać trochę prześmiewczo, w książce pt. „Kamraci”- Mietek Walków.

Tak się szczęśliwie złożyło, że za sprawą prężniejszych: Koleżanek i Kolegów potrafiliśmy stworzyć doskonałą atmosferę wspólnotową, która niemal od samego początku umocniła zaprzyjaźniony zespół. Od szeregu lat, mimo odchodzących na wieczną wartę, spotykamy się każdego roku na naszych Zjazdach. Te ważne dla nas zdarzenia, dokumentujemy zdjęciami, opisami i zamieszczamy na stronie internetowej.

Czytaj więcej