A To My (1)

Tekst testowy  tu znajdzie się tekst   Mietka

piątek, 15 czerwca 2018 08:38

A to MY

Napisane przez

Postanowiłem wprowadzić na "Naszą Stronę" nową pozycję pt. A to MY, której treść poświęcona jest koleżankom i kolegom, absolwentom Politechniki Szczecińskiej Wydziału Budowy Maszyn studiujących w latach 1952 do 1957. Pierwsza wersja wydana była drukiem w roku 2000. W roku 2018 postanowiłem odtworzyć treść w formie elektronicznej, a przy okazji: wprowadzić poprawki, dodać życiorysy zawodowe kolegów (dopiero teraz nadesłali swoje materiały), podjąć próbę zainteresowania młodszego pokolenia (kontynuatora naszych osiągnięć), aby włączyli się do treści książki i zaczęli pisać  kolejne rozdziały historii rozwoju naszej wyjątkowej grupy absolwentów, czyli nowego drzewa, które urosło do potężnego z piękną koroną w postaci naszych dzieci i wnuków. I mam nadzieję, że będzie  nadal się rozwijać i pisać historię  pokoleń z jej korzeniami drzewa zasadzonego  w roku 1952 w Szczecinie.  Mam wielką nadzieję, że nasze pokolenia podejmą rękawicę. Tak  będzie powstawać ogromna SAGA ABSOLWENCKA.