Mietek W. w pracy (30)

Witajcie!!

Uwaga: w odróżnieniu od innych dotychczasowych pozycji BLOGÓW, Opowieści zawodoweMietka wprowadzane są chronologicznie, liczba w ( ) przy tytule "Mietek W. w pracy" informuje z ilu części aktualnie składają się opowiadania. Każdą część ponumerowano.

poniedziałek, 09 stycznia 2012 17:50

MEPROZET (11) - Chore umysły wszystko psują

Początek końca firmy MEPROZET w Pyrzycach. W roku 1988 jakiś chory umysł wymyślił, że wszystkie przedsiębiorstwa terenowe, za wyjątkiem kluczowych, podlegać mają wojewodom. Wojewoda – organem założycielskim, pisały gazety i…
Ostateczny upadek MEPROZETU w Pyrzycach. Po opublikowaniu opowiadania o pracy w Pyrzycach w firmie pod nazwą MEPROZET nie spodziewałem się, że znajdzie się aż tylu czytelników, którzy nie tylko z…
Strona 5 z 5