Mietek W. w pracy (30)

Witajcie!!

Uwaga: w odróżnieniu od innych dotychczasowych pozycji BLOGÓW, Opowieści zawodoweMietka wprowadzane są chronologicznie, liczba w ( ) przy tytule "Mietek W. w pracy" informuje z ilu części aktualnie składają się opowiadania. Każdą część ponumerowano.

poniedziałek, 09 stycznia 2012 17:50

MEPROZET (11) - Koniec systemu i chore umysły

 Firma MEPROZET w Pyrzycach w szponach. W roku 1988 jakiś chory umysł w Centrali wymyślił, że wszystkie przedsiębiorstwa terenowe, za wyjątkiem kluczowych, podlegać mają wojewodom. Wojewoda – organem założycielskim, pisały…
wtorek, 15 maja 2012 21:03

Epilog. Stracić szansę rozwoju.

Ostateczny upadek. Czy jest mi Was żal?Twierdzili,że będą z zainteresowaniem czytali co napisałem.Namawiali abym wyczerpał temat do cna, a szczególnie, abym opisał atmosferę w jakiej pożegnałem albo jak kto woli,…
Strona 5 z 5