Pamiętniki (8)

wtorek, 01 lutego 2011 15:07

Wniosek racjonalizatorski

Huta Małapanew specjalizowała się w odlewach ze staliwa wysoko stopowego. Lano m.in. elementy gąsienic czołgowych i to ze staliwa Hadfielda. W elemencie tym na wylotach otworów winny być dwa rowki.…
Strona 2 z 2