"Nasi górą" nasz kolega Ryszard Ochwat, 23 sierpnia 2013 roku zastał mianowany na stopień kapitana. Niżej kopia zdjęcia z opisem, opublikowanego w Kurierze Szczecińskim w dniu 26.08.2013. GRATULUJEMY !!!

Otrzymaliśmy od naszego przesympatycznego i ogólnie lubianego kolegi Henia ps "Morda" maila jak niżej:

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Profesora Bolesława Briksa. Działo się to 10 października 2009 na terenie Parku Profesora Bolesława Briksa w Szczecinie. Park znajduje się pomiędzy ulicami: Leszczyńskiego, Zaleskiego i Mickiewicza, przy torach kolejowych (mapka na końcu opisu).

Dziękujemy Koledze Tadeuszowi za bezcenny wkład "kronikarsko fotograficzny" z okresu studenckiego.