My, dzieci okresu wojennego byliśmy żądni wiedzy i dlatego, podobnie do strumyków dążących do  nurtu rzeki, podążaliśmy do Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Naszym celem były studia z dziedziny mechaniki.
Aby studiować w Szczecinie jechaliśmy z różnych stron Polski i dlatego byliśmy różni: doświadczeniem życiowym, poziomem wykształcenia i wiekiem.  Nie różniła nas jedynie chęć studiowania. 

Do egzaminu wstępnego w 1950 roku zasiadła grupa młodych ludzi licząca około 300 osób, ale już po pierwszym semestrze pozostało nas troszkę więcej niż połowa, a studia ukończyliśmy w grupie 105 absolwentów -czteroletniego kursu inżynierskiego.
W tym czasie Uczelnia uruchomiła drugi stopień nauczania. Skorzystaliśmy i kilkadziesiąt osób postanowiło przedłużyć studia. Byliśmy później pierwszymi magistrami Politechniki Szczecińskiej.
W jakich warunkach i w jaki sposób zdobywaliśmy wiedzę oraz jakimi byliśmy studentami  opowie nam treść wspomnień napisanych przez naszego kolegę Mietka Walków. Wspomnienia, poważne i trochę prześmiewcze zawarte są w książce pt. "Kamraci" 

Mieliśmy szczęście, że od samego początku tworzyliśmy grupę ludzi serdecznych, koleżeńskich. Ludzi z poczuciem humoru i takimi pozostaliśmy przez lata; i tacy każdego roku (od 2002) spotykamy się na zjazdach.
Na jednym z nich postanowiliśmy, że założymy stronę internetową, gdzie będziemy prezentować nasze wspomnienia, zjazdy i poprzez którą będziemy się mogli bardziej integrować. Na stronie prezentujemy zdjęcia ze Zjazdów wraz z opisami. Zamieszczamy je w dziale pt. Spotkania.

Obecnie prezentujemy jej trzecią wersję. Pierwszą zainicjowali: Staszek Neumann i Mietek Walków w 2007 roku. Uruchomienie strony aprobowały władze Politechniki. Ale  późniejsze zmiany organizacyjne na Uczelni utrudniły nadzór nad stroną i dalszy jej rozwój. Dlatego postanowiliśmy podjąć próbę własnoręcznego opracowania strony umożliwiającej prezentowanie, nie tylko przeszłości, ale i teraźniejszości w postaci: zdjęć, opisów, żartu, wszelakiej twórczości lub wspomnień, a także dającej możliwość nawiązywania kontaktów poprzez publikacje w BLOGU lub w  KRONICE poprzez kontakt z administratorami (KONTAKT wykorzystując Formularz kontaktowy).

Naszym pragnieniem było i jest, aby obecna wersja strony, istotnie stała się naszą absolwencką trybuną. Abyśmy poprzez Internet mogli się wzajemnie informować, wspierać i niemal każdego dnia przebywać ze sobą. Tej trudnej (zważywszy na wiek) sztuki opracowania nowej wersji Naszej Strony podjął się STASZEK WOJNIUSZ –  Główny Administrator.  Jego pomocnikami pozostali nadal: Staszek Neumann i Mietek Walków. Zespół twórców strony postanowił uszanować prywatność akademickiej rodziny i dlatego przewidział dwa poziomy dostępu:

  • OGÓLNY - dla wszystkich internautów. Na tym poziomie nie będą prezentowane nasze prywatne adresy.
  • PRYWATNY - tylko dla naszej grupy, do której zaliczamy: absolwentów z 1956, ich rodziny, przyjaciół i kolegów oraz sympatyków przestrzegających zasad określonych w regulaminie. Dostęp do tego poziomu mogą mieć zalogowani (zarejestrowani) internauci, którzy podadzą login i hasło użytkownika (można je uzyskać u ADMINISTRATORA nawiązując z nim kontakt za pomocą poczty mailowej).

Pozycje menu POMOC, KONTAKT zawierają instrukcję użytkowania strony oraz dane kontaktowe z Administratorami.

Jeżeli jesteś na stronie po raz pierwszy skorzystaj z pomocy opisującej zasady nawigacji po stronie: kliknij POMOC. Ustawiając kursor na pozycjach menu, każdorazowo rozwiniesz podpozycje, które pokażą pełną ich zawartość, podobny efekt uzyskasz klikając wybraną "mega ikonę" w pierwszej części niniejszego artykułu.
Jeżeli na stronie jesteś kolejny raz, korzystaj z informacji w "Co nowego na stronie". Każdą treść POMOCY możesz wydrukować klikając na link DRUKUJ.

NASZA GRUPA ABSOLWENCKA w 50 rocznicę rozpoczynania studiów w Politechnice Szczecińskiej

SG B3

Po tych schodach po raz pierwszy wkraczaliśmy do Uczelni w 1952 roku.

SG B2

Bardzo przejęci oczekujemy na spotkanie z JM Rektorem Politechniki Szczecińskiej i Dziekanem Wydziału Mechanicznego