My dzieci okresu wojny, żądni wiedzy, przybywaliśmy do Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie z różnych stron Polski. Tak, jak te strumyki rwące do głównego nurtu, pokonywaliśmy wszelkie przeszkody, meandry i groźne wodospady w wspólnym dążeniu do oczekiwanego celu. Doświadczenie życiowe, poziom wykształcenia i wiek różniły nas znacznie. Nie różniła nas jedynie chęć zdobywania wiedzy. 

Z ogromnej grupy ponad 300 młodych ludzi, którzy po raz pierwszy zasiedli w ławach Uczelni do egzaminu wstępnego, już po pierwszym semestrze pozostało jedynie ponad stu pięćdziesięciu. Studia ukończyło 105 osób. Z tej grupy kilkadziesiąt osób pozostało w Uczelni, aby robić kurs magisterski. To w jaki sposób studiowaliśmy, pracowaliśmy i bawiliśmy się, starał się zebrać i opisać trochę prześmiewczo, w książce pt. „Kamraci”- Mietek Walków.

Tak się szczęśliwie złożyło, że za sprawą prężniejszych: Koleżanek i Kolegów potrafiliśmy stworzyć doskonałą atmosferę wspólnotową, która niemal od samego początku umocniła zaprzyjaźniony zespół. Od szeregu lat, mimo odchodzących na wieczną wartę, spotykamy się każdego roku na naszych Zjazdach. Te ważne dla nas zdarzenia, dokumentujemy zdjęciami, opisami i zamieszczamy na stronie internetowej.

Obecnie prezentujemy jej trzecią wersję. Pierwszą zainicjowali: Staszek Neumann i Mietek Walków w 2007 roku, przy aprobacie władz Politechniki. Zmiany organizacyjne na Uczelni utrudniły nadzór nad stroną i dalszy jej rozwój. Dlatego postanowiliśmy podjąć próbę własnoręcznego opracowania strony umożliwiającej prezentowanie, nie tylko przeszłości, ale i teraźniejszości w postaci: zdjęć, opisów, żartu, wszelakiej twórczości lub wspomnień, a także dającej możliwość nawiązywania kontaktów poprzez publikacje w BLOGU lub w  KRONICE poprzez kontakt z administratorami (KONTAKT wykorzystując Formularz kontaktowy).

Naszym pragnieniem było i jest, aby obecna wersja strony, istotnie stała się naszą absolwencką trybuną. Abyśmy poprzez Internet mogli się wzajemnie informować, wspierać i niemal każdego dnia przebywać ze sobą. Tej trudnej (zważywszy na wiek) sztuki opracowania nowej wersji Naszej Strony podjął się STASZEK WOJNIUSZ –  Główny Administrator.  Jego pomocnikami pozostali nadal: Staszek Neumann i Mietek Walków. Zespół twórców strony postanowił uszanować prywatność akademickiej rodziny i dlatego przewidział dwa poziomy dostępu:

  • OGÓLNY - dla wszystkich internautów. Na tym poziomie nie będą prezentowane nasze prywatne adresy.
  • PRYWATNY - tylko dla naszej grupy, do której zaliczamy: absolwentów z 1956, ich rodziny, przyjaciół i kolegów oraz sympatyków przestrzegających zasad określonych w regulaminie. Dostęp do tego poziomu mogą mieć zalogowani (zarejestrowani) internauci, którzy podadzą login i hasło użytkownika (można je uzyskać u ADMINISTRATORA nawiązując z nim kontakt za pomocą poczty mailowej).

Pozycje menu POMOC, KONTAKT zawierają instrukcję użytkowania strony oraz dane kontaktowe z Administratorami.

Jeżeli jesteś na stronie po raz pierwszy skorzystaj z pomocy opisującej zasady nawigacji po stronie: kliknij POMOC. Ustawiając kursor na pozycjach menu, każdorazowo rozwiniesz podpozycje, które pokażą pełną ich zawartość, podobny efekt uzyskasz klikając wybraną "mega ikonę" w pierwszej części niniejszego artykułu.
Jeżeli na stronie jesteś kolejny raz, korzystaj z informacji w "Co nowego na stronie". Każdą treść POMOCY możesz wydrukować klikając na link DRUKUJ.

NASZA GRUPA ABSOLWENCKA w 50 rocznicę rozpoczynania studiów w Politechnice Szczecińskiej

SG B3

Po tych schodach po raz pierwszy wkraczaliśmy do Uczelni w 1952 roku.

SG B2

Bardzo przejęci oczekujemy na spotkanie z JM Rektorem Politechniki Szczecińskiej i Dziekanem Wydziału Mechanicznego