My, dzieci okresu wojennego byliśmy żądni wiedzy i dlatego, jak te strumyki  podążające do  nurtu rzeki,  jechali do Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Naszym celem były studia z dziedziny mechaniki. 
Aby studiować "Na Dzikim Zachodzie" przybywaliśmy z każdej części Polski. I dlatego byliśmy różni: doświadczeniem życiowym, poziomem wykształcenia i wiekiem.  Nie różniła nas jedynie chęć bycia studentem. 

Do egzaminu wstępnego (w 1952 roku) zasiadła grupa młodych ludzi licząca około 300 osób, ale już po pierwszym semestrze pozostało nas troszkę więcej niż połowa, a studia ukończyliśmy w grupie 105 absolwentów - czteroletniego kursu inżynierskiego.
W tym czasie Uczelnia uruchomiła drugi stopień nauczania. Skorzystaliśmy i kilkadziesiąt osób postanowiło przedłużyć studia. Byliśmy później pierwszymi magistrami Politechniki Szczecińskiej.
W jakich warunkach i w jaki sposób zdobywaliśmy wiedzę oraz jakimi byliśmy studentami  opowie nam treść wspomnień napisanych przez naszego kolegę Mietka Walków. Wspomnienia, poważne i trochę prześmiewcze zawarte są w książce pt. "Kamraci" 

Mieliśmy szczęście, że od samego początku tworzyliśmy grupę ludzi serdecznych, koleżeńskich. Ludzi z poczuciem humoru i takimi pozostaliśmy przez lata; i tacy każdego roku (od 2002) spotykamy się na zjazdach.
Na jednym z nich postanowiliśmy, że założymy stronę internetową, gdzie będziemy prezentować nasze wspomnienia, zjazdy i poprzez którą będziemy się mogli bardziej integrować. Na stronie prezentujemy zdjęcia ze Zjazdów wraz z opisami. Zamieszczamy je w dziale pt. Spotkania.

Obecnie prezentujemy jej trzecią wersję. Pierwszą zainicjowali: Staszek Neumann i Mietek Walków w 2007 roku. Uruchomienie strony aprobowały władze Politechniki. Ale  późniejsze zmiany organizacyjne na Uczelni utrudniły nadzór nad stroną i dalszy jej rozwój. Dlatego postanowiliśmy podjąć próbę własnoręcznego opracowania strony umożliwiającej prezentowanie, nie tylko przeszłości, ale i teraźniejszości w postaci: zdjęć, opisów, żartu, wszelakiej twórczości lub wspomnień, a także dającej możliwość nawiązywania kontaktów poprzez publikacje w BLOGU lub w  KRONICE poprzez kontakt z administratorami (KONTAKT wykorzystując Formularz kontaktowy).

Naszym pragnieniem było i jest, aby obecna wersja strony, istotnie stała się naszą absolwencką trybuną. Abyśmy poprzez Internet mogli się wzajemnie informować, wspierać i niemal każdego dnia przebywać ze sobą. Tej trudnej (zważywszy na wiek) sztuki opracowania nowej wersji Naszej Strony podjął się STASZEK WOJNIUSZ –  Główny Administrator.  Jego pomocnikami pozostali nadal: Staszek Neumann i Mietek Walków. Zespół twórców strony postanowił uszanować prywatność akademickiej rodziny i dlatego przewidział dwa poziomy dostępu:

  • OGÓLNY - dla wszystkich internautów. Na tym poziomie nie będą prezentowane nasze prywatne adresy.
  • PRYWATNY - tylko dla naszej grupy, do której zaliczamy: absolwentów z 1956, ich rodziny, przyjaciół i kolegów oraz sympatyków przestrzegających zasad określonych w regulaminie. Dostęp do tego poziomu mogą mieć zalogowani (zarejestrowani) internauci, którzy podadzą login i hasło użytkownika (można je uzyskać u ADMINISTRATORA nawiązując z nim kontakt za pomocą poczty mailowej).

Pozycje menu POMOC, KONTAKT zawierają instrukcję użytkowania strony oraz dane kontaktowe z Administratorami.

Jeżeli jesteś na stronie po raz pierwszy skorzystaj z pomocy opisującej zasady nawigacji po stronie: kliknij POMOC. Ustawiając kursor na pozycjach menu, każdorazowo rozwiniesz podpozycje, które pokażą pełną ich zawartość, podobny efekt uzyskasz klikając wybraną "mega ikonę" w pierwszej części niniejszego artykułu.
Jeżeli na stronie jesteś kolejny raz, korzystaj z informacji w "Co nowego na stronie". Każdą treść POMOCY możesz wydrukować klikając na link DRUKUJ.

NASZA GRUPA ABSOLWENCKA w 50 rocznicę rozpoczynania studiów w Politechnice Szczecińskiej

SG B3

Po tych schodach po raz pierwszy wkraczaliśmy do Uczelni w 1952 roku.

SG B2

Bardzo przejęci oczekujemy na spotkanie z JM Rektorem Politechniki Szczecińskiej i Dziekanem Wydziału Mechanicznego